Ülekandesuhe 1:1–5:1

 

  • Moodul 0,5–5,0
  • Materjal: teras, messing

 

Plastsurvevalu, ülekandesuhe 1:1–4:1

 

  • Moodul 0,5–3,5
  • Materjal: polüatsetaal (Hostaform®)
Koonushammasrattad
Kontakt täiendav info

 

En konisk kuggväxel är en växel som har korsade axlar i sin förlängning. Detta erfordrar i de flesta fall en fribärande lagring. Därmed måste förhållandevis grova axlar användas. Lagring måste ske på bägge sidor av hjulet.  Dessutom krävs det dubbel lagring på drivaxeln. Alla koniska kugghjul får en axelkraft i riktning mot sitt nav. Därför måste lagret tåla att ta upp denna kraft. Vid inbyggnad måste måttet A beaktas extra noga. Vid felaktig inbyggnad sker en mycket snabb förslitning av hjulen och redan vid ett lågt varvtal uppstår en störande ljudnivå. Detsamma gäller när hjulen monteras med en felaktig vinkel.

 

Beteckningar

Dt, dt = Delningsdiameter
Da, da = Ytterdiameter
t = Delning
b = Kuggbredd
M = Modul för yttre kuggdelning
m = Modul för inre kuggdelning
Z, z = Kuggtal på stora respektive lilla hjulet
α, α1 = Delningscirkelns kuggvinkel
β, β1 = Kuggtoppens vinkel

Beteckningar för koniskt kugghjul

 

Stora hjulet

Dt = Z • M
tgα = Dt/dt eller Z/z
tgβ = (2 • sin α)/Z
Da = 2 • M • cos α + Dt
M = t/π  eller   Dt/Z
m = (Dt – b • sin α)/Z

Lilla hjulet

dt = z • M
tgα1 = dt/Dt eller z/Z
tgβ1 = (2 • sin α1)/z
da = 2 • M cos α1 + dt
M = t/π  eller  dt/z
m = (dt – b • sin α1)/z

 

Korrekt inbyggnadsmått

En korrekt inbyggnad av koniska kugghjul.

För litet inbyggnadsmått

Koniska kugghjul med för litet byggnadsmått.

För stort inbyggnadsmått

Koniska kugghjul med för stort inbyggnadsmått.

PTABLE_Bevel_Gear_1-1
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:1 (=A)
https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/2014/05/koniska-kugghjul-ritning.jpg

true
PTABLE_Bevel_Gear_1-1_25
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:1,25 (=B)

400
PTABLE_Bevel_Gear_1-1_5
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:1,5 (=C)

466
PTABLE_Bevel_Gear_1-1_Hostaform
Koonushammasrattad, Plastsurvevalu - Ülekandearv 1:1 (=A)

365
PTABLE_Bevel_Gear_1-2
Koonushammasrattad, Plastsurvevalu - Ülekandearv 1:2 (=D)

462
PTABLE_Bevel_Gear_1-2_5
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:2,5 (=E)

462
PTABLE_Bevel_Gear_1-3
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:3 (=F)

430
PTABLE_Bevel_Gear_1-3_5
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:3,5 (=G)

367
PTABLE_Bevel_Gear_1-3_Hostaform
Koonushammasrattad, Plastsurvevalu - Ülekandearv 1:3 (=F)

270
PTABLE_Bevel_Gear_1-4
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:4 (=H)

365
PTABLE_Bevel_Gear_1-4_Hostaform
Koonushammasrattad, Plastsurvevalu - Ülekandearv 1:4 (=H)

233
PTABLE_Bevel_Gear_1-5
Koonushammasrattad, Ülekandearv 1:5 (=L)

332