Metall

  • Moodul 0,5–8,0
  • Materjal: messing, teras või malm; roostevaba avstavalt tellimusele

 

Plast

  • Moodul 0,5–4,0
  • Materjal: polüatsetaal

 

Plastsurvevalu

  • Moodul 1,0–3,0
  • Materjal: polüatsetaal (Hostaform®)
Kontakt täiendav info

 

Kuggtyp

Våra standardhjul är tillverkade med evolventkugg, ingreppsvinkel 20°.

 

Överförbart vridmoment

Kugghjulets förmåga att överföra moment påverkas av flera faktorer. Kuggmodul, kuggbredd, material och värmebehandling har inverkan på kuggens hållfasthet. Dessutom beror livslängden på noggrannhet i montering och smörjning. De angivna vridmomenten är beräknade vid 200 min-1. Värdena baseras på säkerhetsfaktorer 1,4 för kuggrot och 1,0 för kuggflank. Vid val av kugghjul utgår man alltid från det lilla hjulets belastning. Allmänna drifts- och säkerhetsfaktorer tillämpas.

 

Drifts- och säkerhetsfaktorer

Normal säkerhet (S) = 1,0
Belastning (fb) vid 8 timmars drift/dygn = 1,2

 

Axelavstånd

Vid montering måste hänsyn tas till axelavståndet (DIN 3964). Som riktlinjer gäller:
± 0,03 mm för axelavstånd till 40 mm
± 0,04 mm för axelavstånd till 100 mm
± 0,05 mm för axelavstånd till 250 mm
± 0,06 mm för axelavstånd över 250 mm

 

Bearbetning av kugghjul

Axelhålet är centrerat i förhållande till toppdiameter. Vid bearbetning skall kugghjulet uppspännas med mjuka backar på ytterdiametern. Uppspänningen får ej ske på navets yttre diameter, då denna ej är centrerad i förhållande till kuggningen.

 

Beteckningar

a = Axelavstånd
b = Kuggens bredd
Do = Delningsdiameter
Dk = Toppdiameter
i = Utväxlingsförhållande
k = Kuggens topphöjd (mm) = modulen
KF = Kuggens fothöjd = 1,25 • modulen
KT = Kuggens totala höjd = 2,25 • modulen
m = Modul
n = Varvtal (min-1)
t = Kuggdelning (mm)  = modul • π
z = Kuggtalcylindriska_kugghjul_berakning

 

Modulen m = t/π
Delningsdiameter Do = m • z
Toppdiameter Dk = Do + 2 • m
Axelavstånd a = (Do1 + Do2) / 2 = m • (z1 + z2) / 2
Utväxlingsförhållande i = z2 / z1 = Do1 / Do2 = n1 / n2

 

Exempel

I en maskin vill vi använda cylindriska kugghjul för en reduktion av ingående varvtalet från en elektrisk motor med följande data:
P = 0,63 kW
n1 = 1420 min-1

 

Vi har funnit att ett lämpligt kuggtal på drivhjulet från motorn är 15 tänder.
Önskat utgångsvarvtal n2 = 710 min-1

 

Kuggtalet på utgångshjulet blir:
z2 = (z1 • n1) / n2 = (15 • 1420) / 710 = 30 tänder

 

Beräkning av lämplig modul:
Momenten Mv eff = 9550 • (PkW / n) = 0,65 / 1420 = 4,4 Nm

P = (kW) n = (min-1)

 

PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M05_Automatic_Steel
Moodul 0,5 - Automaatteras
https://www.mekanex.se/wp-content/uploads/2016/11/cad-bibliotek.png

true

PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M05_Brass
Moodul 0,5 - Messing


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M05_Polyacetal
Moodul 0,5 - Polüatsetaal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M07_Brass
Moodul 0,7 - Messing


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Brass
Moodul 1 - Messing


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Hostaform
Moodul 1 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Polyacetal
Moodul 1 - Polüatsetaal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M10_Steel
Moodul 1 - Teras


PTABLE_Spur_Gear_M1_Stainless_Steel
Moodul 1 - Roostevaba teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M15_Hostaform
Moodul 1,5 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M15_Polyacetal
Moodul 1,5 - Polüatsetaal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M15_Steel
Moodul 1,5 - Teras


PTABLE_Spur_Gear_M1_5_Stainless_Steel
Moodul 1,5 - Roostevaba teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M20_Hostaform
Moodul 2 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M20_Polyacetal
Moodul 2 - Polüatsetaal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M20_Steel
Moodul 2 - Teras


PTABLE_Spur_Gear_M2_Stainless_Steel
Moodul 2 - Roostevaba teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M25_Steel
Moodul 2,5 - Teras


PTABLE_Spur_Gear_M2_5_Stainless_Steel
Moodul 2,5 - Roostevaba teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M30_Hostaform
Moodul 3 - Hostaform


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M30_Polyacetal
Moodul 3 - Polüatsetaal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M30_Steel
Moodul 3 - Teras


PTABLE_Spur_Gear_M3_Stainless_Steel
Moodul 3 - Roostevaba teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M40_Polyacetal
Moodul 4 - Polüatsetaal


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M40_Steel
Moodul 4 - Teras


PTABLE_Spur_Gear_M4_Stainless_Steel
Moodul 4 - Roostevaba teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M50_Steel
Moodul 5 - Teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M60_Steel
Moodul 6 - Teras


PTABLE_Cylindrical_Spur_Gear_M80_Steel
Moodul 8 - Teras


CAD configurator for spur gears

This is a general gear configurator that constructs gears according to your own requirements. The gears created here are not standard gears, which means that it is not completely sure these are included in the Mekanex range. "SPECIAL" is added to the file name to indicate that this is a special gear.
cylindriska_kugghjul_skiss