Kriitiline pöörlemissagedus sõltub kruvi südamiku läbimõõdust, kriitilsest pikkuset, mis sisuliselt ühtib laagrite vahega ning laagerdusviisist. Trapetskruvi puhul võtab programm automaatselt südamiku läbimõõdu. Kuulkruvi korral tuleb südamiku läbimõõt ise sisestada.

 

kritiskt_varvtal

 

NB! Kasuta punkti (.) kümnendkoha eraldamiseks.

 

Kriitiline pikkus = laagerite vahega (Lk) mm
Laagerdusviis
Vali trapetskeere või kuulkruvi
Südamiku läbimõõt kuulkruvi korral (di) mm
 
Laagerdusfaktor (kd)
Kriitiline pöörlemissagedus (nk) 1/min
Suurimad lubatud pöörlemissagedused (0.8*nk) (nmax) 1/min