Koosneb ovaalsest või neljakandilisest kinnisest trajektoorist, mida ajab ringi hammasrihm, kas konstantse kiirusega või tsükliliselt. Kelgud ühendatakse hammasrihmaga kaasavedajate abil või kasutatakse spetsiaalset liidest, mis ülekoormuse korral, näit. 60N, vabastab kelgu. Selline lahendus väldib võmalikke vigastusi, kui liin plokeeritakse.

 

  • DTS-il on kaks standardsuurust:
    25 mm laiune juhik, kurvi raadiusega 175 mm
    44 mm laiune juhik, kurvi raadiusega 306 mm
  • Kelkude arv vabalt valitav
  • Kelgud ja liini gabariidid valitakse vastavalt aplikatsioonile
  • Kelkude fikseerimissüsteem saadaval lisana, korratavuse täpsusega +/-0,05 mm
DTS
Kontakt täiendav info