PRT võib koosneda ainult kinnistest ringidest või üksikutest segmentidest ja sirgetest ju